Anežka Česká

|Vědunka Lunardi, Igor Maňour |Výtvarné umění

V Římě vystavují fotografie z kanonizace Svaté Anežky

Výstava fotografií Herberta Slavíka ‚Anežský zázrak - Listopad 1989‘ je k vidění v Římě. V prostorách Papežské univerzity svatého Kříže ji zahájil pražský arcibiskup Dominik Duka spolu s ministrem kultury Jiřím Besserem. Fotografie dokumentují účast deseti tisíc Čechu na kanonizaci Svaté Anežky v Římě, kam je pustil komunistický režim deset dní před svým koncem.

|Ivan Štern, Jana Vondráčková, Zbyněk Zykmund, Veronika Sedláčková, Kristina Winklerová |Výtvarné umění

Rozsáhlá výstava představí život a kult svaté Anežky České

Princezna a budoucí žena císaře, která se ovšem rozhodla pro řeholní chudobu, se stala inspirací pro řadu uměleckých děl. Na 300 z nich představí výstava věnovaná životu i kultu svaté Anežky České. Expozice v Anežském klášteře je přístupná ode dneška až do konce března.

|Tomáš Pavlíček, Marína Dvořáková, Dalibor Zíta |Historie

Ženskou spiritualitou 13. století se zabývá odborná konference

Letošní rok uplynulo 800 let od narození Svaté Anežky České, šlechtičny a řeholnice, jejíž jméno zná snad každý. Anežka Česká však nebyla jedinou významnou ženou té doby. Právě ženskou spiritualitou ve 13. století se budou zabývat odborníci na třídenní konferenci ‚Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby‘, která dnes začíná na Katolické teologické fakultě.

|Martin Křížek, Helena Berková, Kristina Winklerová |Výtvarné umění

Relikviář svaté Anežky České byl řadu let uctíván tajně, teď je zpět v Praze

Relikviář s ostatky světice bude patřit k hlavním lákadlům výstavy Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice. Relativně nedávno objevenou schránku s ostatky dnes na tiskové konferenci představilo Arcibiskupství pražské spolu s Národní galerií a Rytířským řádem křižovníků s červenou hvězdou. Výstava, pořádaná u příležitosti 800. výročí narození české světice, bude umístěna v prostorách Anežského kláštera od 25. listopadu do 25. března. Podat by měla mimo jiné první ucelený přehled svatoanežské tematiky ve výtvarném umění a uměleckých řemeslech.

|Martina Mašková, Anna Baumová, Mariana Zapotilová |Hudba

Zvony zahrají hlavnímu městu na Oslavách Prahy

Kolem osmé večer se v Praze rozezní zvony kostelů a zvonic. Pražský arcibiskup Dominik Duka, který dá pražským zvoníkům ke koncertu pokyn, tak zahájí dvoudenní Oslavy Prahy. Program oslav, které začnou odpoledne na Staroměstském náměstí, bude věnován hlavně 800. výročí narození svaté Anežky České. Významnou ženu české historie připomene pořad postavený na Anežčiných dopisech.

|Miroslav Zimmer, Michal Šenk |Regiony

U Litoměřic se putuje za Anežkou Českou

V Doksanech u Litoměřic začíná dvoudenní pouť za svatou Anežkou Českou. Katolická církev připomíná tuto významnou světici v roce osmistého výročí jejího narození.

|Eva Hůlková, Lenka Rafaelová, pir |Zprávy z domova

Začíná rok sv. Anežky České

Celý tento rok patří sv. Anežce České. Součástí oslav bude vědecká konference, koncerty, soutěže a vše vyvrcholí na podzim unikátní výstavou. Dnes v osmnáct hodin při mši svaté v pražském kostele sv. Františka z Assisi zahájí rok sv. Anežky pražský arcibiskup Dominik Duka.

|Pavla Dluhoschová, Michaela Vydrová, Mariana Zapotilová |Zprávy z domova

Před 800 lety se narodila známá světice Anežka Česká

Pražský arcibiskup Dominik Duka bude večer sloužit mši v Klášteře sv. Anežky České. Jeho zakladatelka, nejznámější česká světice, se narodila právě před 800 lety. Religionista Ivan Štampach připomíná, že Anežka byla dcerou krále Přemysla Otakara I. a mohla se několikrát výhodně provdat, nikdy tak ale neučinila.

|Michaela Vetešková, Jan Piroch |Regiony

Hrob sv. Anežky zatím objeven nebyl

Po prvním dnu průzkumu podzemí pražského kostela sv. Haštala archeologové pochybují o zdejším uložení ostatků české světice, sv. Anežky. Archeologové sice objevili kosti a hrobku, ale podle nich to s ostatky světice nesouvisí. Odborníci odkryli dvě místa, které dřív označil georadarový průzkum, ale jen jedno z nich doporučila následná kontrolní měření k odkrytí. Právě na toto místo zítra tým archeologů spustí speciální sondu s kamerou, aby zjistil, co se v podzemí kostela skrývá.

|Michaela Vetešková, Veronika Sedláčková, Jan Piroch |Regiony

Do kostela sv. Haštala v Praze se znovu vydají archeologové nalézt hrob sv. Anežky

Archeologové se znovu pokusí potvrdit nebo vyvrátit domněnku, že jsou v Kostele sv. Nastala na Starém Městě Pražském uloženy ostatky svaté Anežky. Radarové měření totiž ukázalo, že nalevo od oltáře by se skutečně mohlo skrývat něco zajímavého. Průzkumu už dřív dali zelenou představitelé katolické církve i pražští památkáři.