biodiverzita

|Pavel Novák, Veronika Sedláčková, Eva Presová |Příroda

Přírodní rozmanitost Evropy má chránit nová unijní strategie

Biologická rozmanitost v Evropě se povážlivě snižuje. Evropská komise představila strategii k zastavení úbytku živočišných i rostlinných druhů. Přibližně čtvrtině evropských savců, ptáků, obojživelníků i hmyzu totiž hrozí vyhynutí. Alarmující je také podle strategie Komise stav populace ryb v evropských řekách a mořích - 88 procent z nich se totiž nadměrně využívá nebo je na hranici vyčerpání.

Země čelí nejhoršímu vymírání druhů od dob dinosaurů

|Ondřej Bouda, pir |Příroda

Na Madagaskaru našli po 25 letech nový druh masožravého savce velkého jako kočka. Za poslední čtyři roky už je to pátý nový druh, alespoň z těch větších zvířat, který se podařilo objevit na tomto ostrově, jenž bývá označován za biologickou pokladnici. Jenže i když stále objevujeme nové druhy a naše poznání přírody není kompletní, tak ji zároveň bezprecedentní rychlostí likvidujeme. Zástupci všech zemí OSN proto přijeli do japonské Nagoji, aby se pokusili vymyslet plán, jak zastavit úbytek ekosystémů.

|Helena Berková, Michaela Vydrová |Regiony

Význam biodiverzity je pro člověka klíčový

V japonské Nagoji se koná Světová konference o biodiverzitě, tedy o rozmanitosti přírodních druhů. Delegáti nagojské konference se chtějí zaměřit na kroky, které směřují k zastavení úbytku biodiverzity. Například na ochranu přírody nebo hledání nových přístupů k ekonomice.