biodiverzita

|Pavel Novák, Veronika Sedláčková, Eva Presová |Příroda

Přírodní rozmanitost Evropy má chránit nová unijní strategie

Biologická rozmanitost v Evropě se povážlivě snižuje. Evropská komise představila strategii k zastavení úbytku živočišných i rostlinných druhů. Přibližně čtvrtině evropských savců, ptáků, obojživelníků i hmyzu totiž hrozí vyhynutí. Alarmující je také podle strategie Komise stav populace ryb v evropských řekách a mořích - 88 procent z nich se totiž nadměrně využívá nebo je na hranici vyčerpání.

|Ondřej Bouda, pir |Příroda

Země čelí nejhoršímu vymírání druhů od dob dinosaurů

Na Madagaskaru našli po 25 letech nový druh masožravého savce velkého jako kočka. Za poslední čtyři roky už je to pátý nový druh, alespoň z těch větších zvířat, který se podařilo objevit na tomto ostrově, jenž bývá označován za biologickou pokladnici. Jenže i když stále objevujeme nové druhy a naše poznání přírody není kompletní, tak ji zároveň bezprecedentní rychlostí likvidujeme. Zástupci všech zemí OSN proto přijeli do japonské Nagoji, aby se pokusili vymyslet plán, jak zastavit úbytek ekosystémů.

|Helena Berková, Michaela Vydrová |Regiony

Význam biodiverzity je pro člověka klíčový

V japonské Nagoji se koná Světová konference o biodiverzitě, tedy o rozmanitosti přírodních druhů. Delegáti nagojské konference se chtějí zaměřit na kroky, které směřují k zastavení úbytku biodiverzity. Například na ochranu přírody nebo hledání nových přístupů k ekonomice.