čistička odpadních vod

|Jiří Chum, Lucie Husárová 1, Eva Presová |Zprávy z domova

Dotace na opravy čističek získá až 76 měst. Praha mezi nimi ale nebude

O dotacích na rekonstrukci čistíren odpadních vod je rozhodnuto. Mezi projekty, které nemohou o dotaci ani požádat a byly ze seznamu definitivně vyškrtnuty, je také Praha. Na podíl z celkem deseti miliard korun se tak ovšem mohou těšit další obce. Rozhodl o tom výbor, který řídí čerpání peněz z programu životní prostředí.

| mta, Jiřina Šmídová |Regiony

Odpadní vody ze Dvora Králové stále vytékají do Labe

Splašky z kanalizace Dvora Králové nad Labem i dnes tečou přímo do Labe. O dalším postupu a především o ceně bude město právě dnes jednat s firmou WWTP, která čističku provozuje. S ní zahájil Vodoprávní úřad správní řízení a kraj chce společnosti dát pokutu. Tu může dostat i radnice, protože město musí zajistit čistění odpadních vod.