Darwin

|Jan Prokeš |Historie

Před 180 lety začala slavná expedice Charlese Darwina

Přesně před 180 lety vyplula z anglického Plymouthu na vědeckou expedici loď Beagle s Charlesem Darwinem na palubě. Mladý britský přírodovědec na pětileté cestě kolem světa díky pozorování rostlin a živočichů dospěl k myšlence o evoluci druhů. Ta se stala základem teorie, kterou přijala velká část vědecké obce jako základní pravdu o vývoji živé přírody.