doktorské studium

|Martina Klímová, Simona Bartošová |Regiony

Plzeňská práva nesmí udělovat titul JUDr. Mají i další problémy

Ministerstvo školství odejmulo plzeňské právnické fakultě akreditaci doktorského studijního programu. Rozhodnutí obdržela Západočeská univerzita v Plzni dnes ráno, platí od 29. února 2012. Ministerstvo zároveň pozastavilo fakultě oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul JUDr. Tyto kroky doporučila ministerstvu už letos v červnu akreditační komise.