ekologie

Praha| |Eva Svobodová |Komentáře |Komentář

Sucho ve Francii

Pro hladinu podzemní vody jsou zásadní podzimní a zimní deště. Restrikce užívání vody, které řada francouzských regionů zažila během minulého léta, byly na 4 francouzské regiony uvalené už v únoru.