ekologie

Praha| |Tereza Zavadilová |Komentáře |Komentář

Peníze, co zlepšují svět

Akronymem dnešní doby je ESG, zkratka slov Enviromental, Social a Governance. Překládá se nejlépe jako udržitelné finance. Její podporovatelé, politici, ekologové i ekonomové čekají, že změní svět.