ekonomické problémy

Praha| |Jefim Fištejn |Komentáře |Komentář

Putin jako hrobař ruské prosperity

Putin konsolidoval svou politickou moc pomocí nebetyčné korupce. Je to velmi účinná korupce, která pracuje v jeho prospěch a ku prospěchu jeho nejbližších přátel.

|Eva Presová, Jan Bumba |Zprávy z domova

Téměř dvě třetiny lidí hodnotí ekonomickou situaci jako špatnou

Česká republika zažívá dlouhé období míru, politické rozmíšky se neřeší se samopaly v ulicích, nejsou zde žádné armády hladových lidí, většina lidí se dokáže uživit svou prací. Máme auta, létáme na dovolené. To všechno je větší luxus, než jaký kdy poznají miliardy lidí na této planetě. Přesto ukázal červnový průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), že 64 procent lidí hodnotí současnou ekonomickou situaci jako špatnou. Opačný názor vyslovila jen necelá desetina respondentů.

|Roman Chlupatý, Lucie Maňourová |Ekonomika

Podle statistik poškozují pirátské útoky i českou ekonomiku

Ze zprávy Mezinárodní obchodní komory vyplývá, že v roce 2010 došlo k nevyššímu počtu pirátských útoků v moderní historii. Odborníci tvrdí, že ohrožují globalizovaný obchod jako celek a že je nutné řešit situaci v zemích, odkud piráti pocházejí. Problém zasahuje i českou ekonomiku.

|Ondřej Houska |Ekonomika

Zadlužení Řekové uspěli v testu důvěry investorů

Řecku se podařilo prodat krátkodobé dluhopisy. Země, která byla nedávno na pokraji státního bankrotu, tak uspěla v testu důvěry investorů. Zadluženost Řeků došla na jaře tak daleko, že jim světové trhy byly ochotny půjčit jen za mimořádně vysoký úrok.