elektronické platby

|Jan Herget, Zbyněk Zykmund, mad |Zprávy z domova

Elektronické platební příkazy zrychlí chod soudů

Celkem 29 soudů bude ode dneška vydávat platební rozkazy v elektronické podobě. Nový systém zkoušelo v pilotní fázi pět soudů, ode dneška se k nim připojí dalších 24. Elektronická verze soudního spisu nahradí zbytečnou administrativu, a tím se práce soudů zrychlí.