EU dopravní nehody

|Pavel Novák |Zprávy ze světa

Spolupráce při vyšetřování leteckých havárií má podle EK posílit prevenci

Větší prevenci leteckých neštěstí má zajistit spolupráce evropských úřadů pro leteckou bezpečnost. Ministři dopravy sedmadvacítky posoudí návrh Evropské komise na koordinaci vyšetřování leteckých nehod. Má spočívat ve výměně informací o vyšetřovacích postupech a o zjištěných příčinách havárií. Chce také zavést rychlejší informování příbuzných obětí neštěstí.