evoluce

|Tea Veseláková |nepoužívat - Věda

Vítejte v antropocénu. Příroda se rychle přizpůsobuje městskému životnímu stylu člověka

Rozvoj a rozšiřování měst ovlivňuje evoluci přírodních druhů důležitých pro člověka. Tým vědců ze Spojených států, Británie a Chile zaznamenal změny u stovek rostlinných i živočišných druhů na všech světadílech kromě Antarktidy. V městských oblastech se podle srovnávací studie druhy měnily výrazně rychleji než v divoké přírodě.

|Anna Maňourová, Tea Veseláková |nepoužívat - Věda

Uplyne 40 let od vydání Sobeckého genu. Knihy, která změnila pohled na evoluci

Evoluční teorie Charlese Darwina nahlíží na evoluci jako na boj o přežití, ve kterém mohou uspět jen nejzdatnější jedinci. Přirozený výběr v Darwinově podání znamenal, že příroda je vlastně nelítostnou arénou. Richard Dawkins se ale ve své knize Sobecký gen pokusil vysvětlit, jak je možné, že jsou organismy schopny spolupráce. Letos uplyne přesně 40 let od jejího prvního vydání.

| redakce ČRo Leonardo |Příroda

Jak velryby začaly hltat

Nejprve široká hlava s pružnou čelistí a pak kostice. Tak vypadá pořadí adaptací, které velrybám dovolily hltat drobnou kořist.