evoluce

|Tea Parkanová |nepoužívat - Věda

Vítejte v antropocénu. Příroda se rychle přizpůsobuje městskému životnímu stylu člověka

Rozvoj a rozšiřování měst ovlivňuje evoluci přírodních druhů důležitých pro člověka. Tým vědců ze Spojených států, Británie a Chile zaznamenal změny u stovek rostlinných i živočišných druhů na všech světadílech kromě Antarktidy. V městských oblastech se podle srovnávací studie druhy měnily výrazně rychleji než v divoké přírodě.

|Maňourová Anna, Tea Parkanová |nepoužívat - Věda

Uplyne 40 let od vydání Sobeckého genu. Knihy, která změnila pohled na evoluci

Evoluční teorie Charlese Darwina nahlíží na evoluci jako na boj o přežití, ve kterém mohou uspět jen nejzdatnější jedinci. Přirozený výběr v Darwinově podání znamenal, že příroda je vlastně nelítostnou arénou. Richard Dawkins se ale ve své knize Sobecký gen pokusil vysvětlit, jak je možné, že jsou organismy schopny spolupráce. Letos uplyne přesně 40 let od jejího prvního vydání.

| redakce ČRo Leonardo |Příroda

Jak velryby začaly hltat

Nejprve široká hlava s pružnou čelistí a pak kostice. Tak vypadá pořadí adaptací, které velrybám dovolily hltat drobnou kořist.

| redakce ČRo Leonardo |Příroda

Evoluční trik bizarního hmyzu

Přilbice a trny na zádech hmyzího druhu ostnohřbetka jsou zřejmě přeměněný třetí pár křídel. Ten dělá z ostnohřbetek výjimku, jaká na Zemi nebyla posledních 300 milionů let.

Invazivní druhy spustily vymírání

| redakce ČRo Leonardo |Příroda

Příliv invazivních druhů zřejmě může zabrzdit vznik nových forem života a spustit masové vymírání. Naznačují to události, ke kterým došlo v devonských mořích před 378 až 375 miliony let.

|Lenka Buriánková, Jan Piroch |Příroda

Změna klimatu přispívá k zrychlení evoluce u ptáků

Vědci zjistili, že zimní krmení a stále teplejší zimy způsobují u některých ptačích druhů změny tvaru křídel a zobáku. Tvrdí to studie zveřejněná v časopise Current Biology. Ornitology už v 60. letech minulého století zaujala změna migračních tras pěnic, z čehož vědci vyšli. Teď přicházejí se zmíněným výsledkem o biologických změnách.

|Miroslav Konvalina |Zprávy ze světa

V Americe se soud postavil za výuku evoluční teorie

Americký soud se postavil za výuku evoluce ve školách. Federální soudce ve státě Pensylvánie se vyslovil proti tomu, aby se děti v předmětech zabývajících se vědou, věnovali nábožensky založené teorii stvoření světa nadpřirozenou inteligencí.