geny

| redakce ČRo Leonardo |Příroda

Molekulární podstata ptačí migrace

Každoroční migrace kladou na ptačí organismus obrovské nároky a vyžadují změny v chování i fyziologii. Vědcům se nyní podařilo objevit gen, který s těmito změnami souvisí.

| redakce ČRo Leonardo |Příroda

Vodní blecha má nejvíce genů

První korýš s přečteným genomem je maličký. Přesto vede v počtu genů. Zatímco člověk jich má okolo 23 000, hrotnatka obecná (Daphnia Pulex) jich má zhruba 31 000.

| redakce ČRo Leonardo |Člověk

Hyperaktivita patří mezi genetická onemocnění

Rodiče hyperaktivních dětí si mohou alespoň trochu oddechnout – studie britských vědců dokazuje, že hyperaktivita s poruchou pozornosti není žádný „sociální konstrukt“, ale genetické onemocnění.

Geny, které sledovaly hedvábnou stezku

| redakce ČRo Leonardo |Člověk

Vědcům se podařilo identifikovat geny, které zapřičiňují Behcetovu chorobu – onemocnění, kterému se podle míst jeho výskytu občas přezdívá nemoc hedvábné stezky.