Gerhard Richter

|Michaela Vetešková, Eva Presová |Výtvarné umění

Lidická galerie má nejdražší obraz současného umění v Česku

Ve sbírkách lidické Galerie se skrývá nejdražší obraz 20. století v České republice. Před asi čtyřiceti lety jej do Lidic daroval Gerhard Richter, který má přezdívku Picasso současnosti. Jeho díla se na světových aukcích draží průměrně za deset milionů eur. O toto dílo z Lidic s názvem Onkel Rudi projevila zájem galerie Tate Modern v Londýně i pařížské Centrum Pompideu. Ministerstvo kultury jej ale kvůli zákazu vývozu uměleckých děl v souvislosti s nevyjasněnou kauzou firmy Diag Human nepovolila půjčit.