HDP

Prosperita, nebo bezpečnost?

Praha| |Jan Vávra |Komentáře |Komentář

Ekonomové hovoří o krizi a nabízejí nejrůznější modely, jak růst opět podpořit. Panuje všeobecně sdílené přesvědčení, že bez růstu je naše civilizace ohrožena, nebo že snad dokonce zanikne.