home office

Praha| |Petr Holub |Komentáře |Komentář

Ujet před krizí automobilem

O propadu a temných vyhlídkách evropské ekonomiky v časech koronaviru se převážně neskrývá skutečná katastrofa. Ovšem v úterý se mluvilo o opravdu reálné hrozbě, o novém vypnutí německého průmyslu.

Praha| |Ivan Štern |Komentáře |Komentář

Home office a rovnost před zákonem

Domácí práce existovala odnepaměti. Návštěvník Jizerských hor ještě dnes může občas na svazích kopců nad Janovem nalézt kousky surového skla, svědka kdysi běžné spolupráce horalů s údolními sklárnami.