huť

|Kristýna Štanderová, Simona Bartošová |Regiony

Majitelé Růženiny huti se snaží získat dotace na sanaci pozemků i výrobu

Růženina huť ve Skuhrově nad Bělou, kde se vyráběly mlýnky na maso nebo pianové rámy, dnes připomíná rozvalinu. Výrobu tam před lety zničila levná čínská konkurence. Majitelé firmy se však stále snaží o její obnovu. Nejdříve ale bude třeba vyčistit půdu, například od těžkých kovů.