jaderná energetika

Praha| |Lída Rakušanová |Komentáře |Komentář

Jádro ano. Ale jinak

Když se Česku podařilo díky Francii prosadit u Evropské komise nálepku tzv. „zelené“ energetiky i pro energii z jádra, prezentovali to zdejší politici svým voličům málem jako výhru v loterii.