Jiří Kubík

Praha| |Apolena Rychlíková |Komentáře |Komentář

Kdo je tady nemocný?

Debaty o psychických poruchách jsou v České republice značně předpotopní. Podobně se chová i Babiš, když skrz poukazování na psychickou nepohodu svých dětí naznačuje, že jsou nevěrohodné.