Jizerské hory

Home office a rovnost před zákonem

Praha| |Ivan Štern |Komentáře |Komentář

Domácí práce existovala odnepaměti. Návštěvník Jizerských hor ještě dnes může občas na svazích kopců nad Janovem nalézt kousky surového skla, svědka kdysi běžné spolupráce horalů s údolními sklárnami.