kárná řízení

| mkp, Petra Benešová, kap |Zprávy z domova

Stát chce lépe vymáhat peníze po soudcích a žalobcích za jejich chyby

Státu se stále nedaří po soudcích a státních zástupcích vymáhat peníze, pokud se nějakým způsobem proviní. Například když neúměrně protahují soudní řízení. Pokud chce ministerstvo spravedlnosti od nich získat nějakou finanční náhradu, musí být soudce nebo žalobce nejprve kárně odsouzen. Jenže k tomu často z různých důvodů nedojde. Úřad proto chystá změny, aby mohl stát vymáhat peníze snadněji.

|Zuzana Kopuletá, Michaela Vydrová |Zprávy z domova

Soudci se nebudou moci odvolat proti rozhodnutím v kárných řízeních

Kárná řízení zůstávají beze změn, Ústavní soud zamítl návrh na zrušení zákona o šetření jednání soudců a státních zástupců. Podal ho Nejvyšší správní soud s tím, že potrestaní justiční činitelé se nemohou proti verdiktu kárného senátu odvolat, což je prý v rozporu s ústavním pořádkem. Ústavní soud ale jeho argumentaci nepřijal.