královská rodina

Praha| |Jan Fingerland |Komentáře |NÁZORY A ARGUMENTY

Harry, hrdina naší doby

Harryho rozhodnutí má řadu pozoruhodných aspektů, třeba údajně neblahou úlohu jeho americké manželky, nebo lehkou absurdnost jeho prohlášení, že se chce finančně osamostatnit a živit se prací.