Kramářova vila

|Petra Benešová, Anna Maňourová |Výtvarné umění

Kramářova vila, sídlo českých premiérů, se otevírá veřejnosti

Kramářově vile se za první republiky kvůli napjatému vztahu mezi prvním československým premiérem Karlem Kramářem a prezidentem T. G. Masarykem přezdívalo vzdorohrad. Impozantní stavba dodnes slouží pro jednání politiků. Od 10 do 16 hodin si návštěvníci mohou prohlédnout prostory, kde tyto mítinky probíhají.