květná neděle

|Naděžda Hávová |Zprávy z domova

Zvyky na Květnou neděli? Křesťané žehnají kočičky a jiné zelené větvičky

Přípravy na Velikonoce jsou v plném proudu, letos vyšla Květná neděle na 9. dubna. Začíná tak pašijový nebo také svatý týden, který vyvrcholí Zmrtvýchvstáním Páně. Křesťané si připomínají slavný vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma. Jaké tradice se na Květnou neděli dodržují? V křesťanských chrámech například žehnají kočičky a zelené větvičky. Ve Španělsku pak začínají velikonoční průvody a země kvůli tomu posiluje bezpečnostní opatření.

|Naděžda Hávová, Kristina Winklerová |Zprávy z domova

Květnou nedělí začíná křesťanům Svatý týden. Světí se kočičky a pořádají procesí

Křesťanům na celém světě dnes začíná Svatý týden. Je Květná neděle, která připomíná slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. V kostelech se světí zelené ratolesti, což je zvyk starý minimálně 400 let. A na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu se sešli věřící, aby vyslechli papežovo předvelikonoční kázání určené především mladým.