magnetická rezonance

magnetická rezonance v textech na iROZHLASU