měnová reforma

|Barbora Pirochová, Jan Piroch |Historie

Poválečná měnová reforma připravila mnoho lidí o úspory

Prvního listopadu 1945 se začalo v tehdejším Československu platit novou, poválečnou korunou. Proběhla měnová reforma, která, ač byla původně myšlená dobře, ve svém konečném důsledku připravila mnoho lidí o úspory. Cílem měnové reformy z 1. listopadu 1945 bylo především sjednotit oběživo užívané na území Československa. Těsně po válce zde totiž vedle předválečné a protektorátní koruny existovalo několik dalších měn.