USA 0:1 Česko

Milan Slezák

Praha| |Milan Slezák |Komentáře |Komentář

Americký odvrat od Kábulu

Možná si ještě myslíte, že v Afghánistánu je pevným spojencem USA kábulská vláda, zatímco Tálibán, donedávna arcinepřítel, je pro Washington v nejlepším případě jen okolnostmi vnuceným partnerem.