můra

| redakce ČRo Leonardo |Příroda

Migrující můry stačí ptákům

Zpěvní ptáci dokážou letět o mnoho rychleji než můry. O to překvapivější je, že během migrace se můry svou rychlostí ptákům zcela vyrovnají.