objevy

|Michaela Vetešková, Marína Dvořáková |Historie

Oprava Klementina vstupuje do další etapy

Památkáři v Klementinu objevili při opravách mimo jiné i středověkou žumpu. Jistě z toho měli radost, protože právě odpadní jímky přinášejí důkazy o běžném životě středověkých Pražanů. Kromě této zajímavé kanalizace objevili i další stopy. Třeba nástěnné fresky z 18. století s antickými motivy. Oprava Klementina, tedy hlavního sídla Národní knihovny, tímto postoupila do druhé fáze.

| redakce ČRo Leonardo |Historie

Záhadný člen Franklinovy expedice

Moderní forenzní analýza znovu identifikovala jednoho ze členů ztracené Franklinovy expedice. Kostra z ostrova Krále Williama zřejmě nepatřila námořníkovi, ale skotskému lodnímu lékaři.

|Ondřej Černý, Eva Presová |Historie

Družicové snímky odhalily v Egyptě 17 zaniklých pyramid

V Egyptě bylo pomocí infračervených družicových snímků nalezeno 17 zaniklých pyramid. Věci nalezené uvnitř museli odborníci převézt, protože hrozí nebezpečí zhroucení pyramid. Vedle 17 pyramid se díky novým technologiím podařilo najít na tomto území také přes tisíc hrobek a tři tisíce starověkých osad.