očkovací pas

Praha| |Tereza Zavadilová |Komentáře |Komentář

Nebát se vlastního strachu

Negativní názory na očkování, potažmo očkovací pasy se dají rozdělit do dvou skupin. Jedna racio moc nemá, druhá ano. Není od věci si je připomenout nyní.

Jeruzalém/Praha| |Jan Fingerland |Komentáře |Komentář

Lesk a bída očkovacích pasů

Covidová éra zatížila zdravotním systémy a organizační schopnosti vlád. A teď přinesla další nečekaná etická a politická dilemata. Třeba rozdělování výhod ve společnosti mezi očkované a neočkované.