opatření

Praha| |Lída Rakušanová |Komentáře |Komentář

Covid v pasti?

V Praze se dá tichá eroze ochoty dodržovat vyhlášená opatření pozorovat téměř den ode dne. V tramvajích přibývá mladších lidí, kteří mají roušku v kapse, v kavárnách se objevuje bez roušky i obsluha.