Osmanská říše

|Břetislav Tureček |Historie

Před 90 lety, 1. listopadu 1922, byla formálně zrušena Osmanská říše

Při pohledu na mapu Blízkého východu si nemůžeme nevšimnout, že většina novodobých konfliktů se odehrává na územích, která ještě před sto lety společně existovala v relativně pokojném státě zvaném Osmanská říše. Až s jejím rozpadem, ke kterému výrazně přispěla porážka v první světové válce, se v Orientu naplno probudila nevraživost mezi různými národy a mocenské výpady západních vlád. Dnes uplynulo přesně 90 let od formálního zrušení Osmanské říše.