ozonová vrstva

|Lenka Buriánková, Tomáš Pavlíček, Václav Rojík |Příroda

Ozónová vrstva se obnovuje. Díra zůstává nad Antarktidou

Dnes si připomínáme Mezinárodní den na ochranu ozónové vrstvy, která chrání Zemi před ultrafialovým zářením ze Slunce. Ozonovou vrstvu porušují hlavně chemické látky zvané freony používané v rozprašovačích, hasičských přístrojích, chladících zařízeních a při výrobě umělých pěnových hmot.