plzeňská práva

Ministr školství prodloužil o jeden rok akreditaci plzeňským právům

|Květa Moravcová, Kateřina Kozmová |Zprávy z domova

Ministr školství Petr Fiala prodloužil plzeňské právnické fakultě akreditaci pro magisterské studium o jeden rok, chce tak současným studentům posledního ročníku ulehčit situaci. O prodloužení jednal se zástupci akreditační komise a Západočeské univerzity. Prodloužení akreditace do roku 2016 ministerstvo zrušilo.

|Jakub Šídlo |Zprávy z domova

Studenti plzeňských práv podají žalobu na Vladimíru Dvořákovou

Předsedkyně Akreditační komise Vladimíra Dvořáková bude muset čelit žalobě. Kvůli podezření ze zneužití pravomocí úřední osoby ji podají studenti plzeňské právnické fakulty. Podle nich se tohoto činu měla Dvořáková dopustit, když změnila původní souhlas komise s prodloužením akreditace na nesouhlas.

|Alice Kottová, Jan Bumba |Zprávy z domova

Studenti práv v Plzni míří za Dobešem. Doufají, že akreditaci škole prodlouží

Právnická fakulta v Plzni spoléhá na ministra školství, že neschválí stanovisko akreditační komise. Ta odmítla výzvu ministra Josefa Dobeše, aby přehodnotila své negativní stanovisko k plzeňským právům, a doporučila odebrání akreditace už v červnu tohoto roku. O osudu studentů, kteří se chystají znovu protestovat, a učitelů rozhodne ministr definitivně zítra.

|David Havlena, Marika Táborská |Zprávy z domova

Exděkan plzeňských práv 2,5 milionu jako odstupné nedostane

Bývalý děkan plzeňských práv Jaroslav Zachariáš na škole končí. Po dohodě s rektorem Západočeské univerzity Josefem Průšou mu k 15. září skončí pracovní poměr. Původně požadované odstupné ve výši pětadvaceti děkanských platů však nedostane a vedení univerzity odmítá i omluvu, na které Zachariáš trval. Obě strany se u Okresního soudu v Plzni sejdou 1. září.

|Lenka Rafaelová, David Havlena |Zprávy z domova

Prvních 10 rychlostudentů bude vysvětlovat získání titulu

Plzeňská práva dnes podepíší první návrhy na správní řízení o odebrání magisterského titulu. Děkan plzeňské právnické fakulty Jiří Pospíšil pošle rektorovi Západočeské univerzity Josefu Průšovi deset dopisů se jmény podezřelých studentů. Na jejich základě by měl rektor zahájit správní řízení.

|Zuzana Filípková, Lenka Rafaelová |Zprávy z domova

V Plzni začíná proces odebírání vysokoškolských titulů

První absolventi plzeňské právnické fakulty, kteří nevystudovali řádným způsobem, přijdou o tituly. Vedení fakulty posílá rektorovi univerzity Josefu Průšovi prvních 5 návrhů, které vyplynuly z výsledků hloubkové kontroly rektorské komise. Jde o nositele titulů Ph.D. kteří, jak řekl proděkan fakulty Petr Bezouška, ‚museli vědět, že titulu dosáhli neprávem‘.

|David Havlena |Zprávy z domova

Rektor plzeňské právnické fakulty začne odebírat tituly

Tituly na plzeňských právech bude odebírat rektor. Na společné schůzce se dnes rektor Západočeské univerzity Josef Průša a děkan Právnické fakulty Jiří pospíšil dohodli, že tituly začnou odebírat během následujících dnů. Navážou tak na výsledky šetření speciální komise.

|Igor Maňour, Ladislav Dvořák, Martin Drtina |Zprávy z domova

Plzeňská práva propouštějí desítky zaměstnanců

Vedení Právnické fakulty v Plzni by dnes mělo zveřejnit výsledky personálního auditu fakulty. Na jeho základě ze školy odejde několik desítek vyučujících. Podle děkana plzeňských práv Jiřího Pospíšila odešlo už teď 40 lidí.