popularizace

|Petra Benešová |nepoužívat - Věda

Za popularizaci vědy a výzkumu ocenila AV ČR tři špičkové badatele

Tři vědci, kteří umí výsledky svého bádání podat poutavou formou i laické veřejnosti, letos převzali Cenu předsedy Akademie věd České republiky za propagaci či popularizaci výzkumu. Oceněn byl geolog Aleš Špičák, který prozkoumává zemské hlubiny, lovec záhad – chemik Michael Londesborough a překladatel starobylých jazyků Jiří Prosecký.