přednášky

|Pavla Lioliasová |nepoužívat - Věda

AV zahájí po vzoru zahraničních univerzit cyklus slavnostních přednášek

Když na začátku dvacátého století mluvil na Pruské akademii věd jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob, fyzik Albert Einstein, představil teorii relativity. Jeho vystoupení se záhy zapsala do historie. Tradici přednášek významných profesorů si už desítky let drží hlavně špičkové zahraniční univerzity, jako je Yale, Harvard nebo Oxford. Nově se k nim připojí i česká Akademie věd. Příští týden začíná totiž s cyklem slavnostních přednášek.