přijímač

|Blanka Černá, Martin Hromádka |Zprávy z domova

Deváťáci skládají přijímací zkoušky na střední školy

Žáci devátých tříd dnes skládají přijímací zkoušky na veřejné a také některé soukromé střední školy. Většina z nich se hlásí na obory s maturitou a učební obory. Své znalosti prokazují i žáci pátých a šestých tříd, kteří chtějí na víceletá gymnázia.