příjmení

|Vlasta Gajdošíková |Regiony

Změnit si příjmení mohou i registrovaní partneři, úředníci se musí řídit právem EU

Češi, kteří uzavřou registrované partnerství v zemích Evropské unie, mají právo na změnu příjmení podle svého partnera. Krajský soud v Brně dal zapravdu ženě z jižní Moravy, která chtěla, aby bylo do české matriky zapsáno jméno její partnerky z Německa. Úředníci ji tehdy odmítli s tím, že české zákony nijak neupravují užívání příjmení pro uzavření registrovaného partnerství. V Německu tak vlastně žila pod jiným příjmením než v České republice.

V Belgii mají mít děti příjmení od obou rodičů

|Pavel Novák, Michaela Vydrová |Zprávy ze světa

Belgický Institut pro rovnost mužů a žen navrhuje vládě změnit občanský zákoník a umožnit, aby belgické děti měly příjmení od obou rodičů. Dnes totiž mohou až na výjimky nosit jen otcovo jméno. Například v Čechách může dítě mít i matčino příjmení, když se na tom rodiče dohodnou. V Belgii ale mají mít děti příjmení raději rovnou hned dvě.