Sálih Muslim

Kurdská válka v Česku

Praha| |Jan Fingerland |Komentáře |Komentář

Jen málokdy se naše soudy stanou předmětem tak bedlivé pozornosti. Zatčením a poté i propuštěním Sáliha Muslima se Česko stalo součástí hned několika různých problémů Blízkého východu i Evropy.