satelitní městečka

|Pavla Sofilkaničová |Regiony

Výstavba domů v Horách u Karlových Varů se asi protáhne, kvůli inženýrským sítím

V lokalitě Nad Rybníkem v obci Hory u Karlových Varů má vzniknout satelitní městečko, kde má stát až 200 rodinných domů. Prodej stavebních parcel je už několik let v plném proudu, ale v zákulisí se za projektem skrývá problém s inženýrskými sítěmi. Obec a investor chtěli společně pracovat na jejich budování, ale většina potřebné plochy vázne v zemědělském půdním fondu. Záležitost řeší radnice s krajským odborem životního prostředí.