sčítání lidu

|Igor Maňour, Lucie Weissová, Petr Medek, pir, Jan Bumba |Zprávy z domova

ČSÚ poprvé spočítal bezdomovce. Komunikujících s úřady je přes 11 tisíc

Ještě nikdy v historii samostatné České republiky se nikdo nepokusil zjitit, kolik v zemi žije bezdomovců. Až nyní. Český statistický úřad oznámil, že lidí bez domova je 11 496. Jde ovšem jen o ty, kteří aspoň někdy využívají služeb azylových domů a jiných podobných zařízení. Nejvíce jich žije v Moravskoslezském kraji, na druhém místě je hlavní město Praha. Sčítání se provádělo na podnět Sdružení azylových domů.

Sčítání jen po internetu není možné, říká místopředseda ČSÚ

|Martina Mašková, Eva Presová |Technologie

Estonci vyrazili za dalším evropským primátem v elektronizaci veřejné správy. S Novým rokem začalo sčítání lidí a nemovitostí. Do konce ledna mohou občané země vyplnit požadované údaje na formuláři v internetu, ty ostatní budou až do konce března osobně navštěvovat sčítací komisaři. I ti ale budou zjištěná data vkládat do počítače a odesílat ke zpracování po síti.

|Matěj Skalický, Jan Bumba |Zprávy z domova

V Česku žije 10 562 214 lidí

V České republice žije o 332 tisíc lidí více než v roce 2001. Zejména díky cizincům, kteří si Českou republiku vybrali za svůj nový domov. I tyto údaje vyplynuly z letošního sčítání lidu. Předběžné výsledky také ukázaly, že se zvětšují rozdíly ve vzdělání. Přibylo vysokoškoláků, ale také lidí bez vzdělání. Výrazně klesl počet těch, kteří se hlásí k nějaké církvi.

|Vojtěch Berger |Zprávy ze světa

Rakušané se poprvé v dějinách sčítali elektronicky

Rakousko provedlo sčítání lidu, aniž by si lidé čehokoli všimli. Sčítání se totiž v zemi poprvé konalo bez dotazníků a sčítačích komisařů. Namísto toho se shromáždila pouze data v existujících elektronických databázích. Výsledky sčítání ale budou k dispozici až za rok a půl.

|Gregor Martin Papucsek, Kristina Winklerová |Zprávy ze světa

Kampaň má přimět maďarské Židy k přiznání víry při sčítání lidu

V Maďarsku vrcholí sčítání lidu. Jednou z citlivých otázek je už tradičně ta týkající se náboženského vyznání. Nejvíc ji vnímají maďarští Židé. Svaz židovských náboženských obcí proto přišel s kampaní I já jsem maďarský Žid. Svaz tak vyzývá své příznivce, aby se veřejně ke svému vyznání přiznali. Mnozí s tím ale nesouhlasí.

|Vojtěch Berger, Michaela Vydrová, Aneta Vojtěchová |Zprávy ze světa

Slovenské sčítání lidu provázejí spory o anonymitu

Slovenské sčítání lidu provázejí spory o anonymitu. Ačkoli zákon definuje sčítání jako anonymní, statistický úřad používá při sčítání takzvané identifikátory. Jsou to sady čísel, odlišné a unikátní pro každého jednoho obyvatele. Kritici namítají, že právě kvůli identifikátorům se dá přesně určit, kdo vyplnil který sčítací list.

|Vojtěch Berger, bre |Zprávy ze světa

Slovensko se připravuje na sčítání lidu. Katolická církev spustila kampaň

Další evropskou zemí, kterou zanedlouho čeká sčítání lidu, je Slovensko. Statistická událost desetiletí zaměstnává mimo jiné i katolickou církev. Ta chce přesvědčit co nejvíc lidí, aby se přihlásili ke katolickému vyznání. Církev proto dokonce spustila billboardovou kampaň s papežem Janem Pavlem II. Pozadu ale nezůstávají ani církevní odpůrci. Ti vyzývají religiózní Slováky, aby ve sčítacím formuláři zaškrtli políčko ‘bez vyznání‘.

|Lucie Maňourová, Veronika Sedláčková |Zprávy z domova

Končí sčítání lidu. ČSÚ eviduje přestupky komisařů i občanů

Do jedné ze závěrečných fází dospěl obří statistický a demografický projekt Sčítání lidu, bytů a domů 2011. Do dneška mají lidé odeslat nebo odevzdat sčítací formuláře, s jejichž distribucí byly přinejmenším v prvních týdnech velké potíže. Ti, kdo si je vyzvedli po základním datu, tedy po 5. dubnu, mají na vyplnění a odeslání čas do příštího úterý.