státní rozpočet

Co zanecháme příštím generacím

Praha| |Petr Holub |Komentáře |Komentář

Bilance rozpočtu na rok 2018 dopadla dobře. Příjmy jsou na úrovni výdajů, dokonce ještě o tři miliardy výše. Investice se zvýšily, a i když stále zůstávají pod úrovní, na jaké byly před deseti lety.

Praha| |Petr Holub |Komentáře

Schodek bez příčiny

Základní mantinely rozpočtu na rok 2019 byly schváleny většinou vládních stran. Výdaje překročí jeden a půl bilionu korun a schodek dosáhne 40 miliard.