stavitelství

|Alice Kottová, Jan Bumba |Ekonomika

Brněnské ŘSD vrátí stavitelům faktury za 400 milionů

Brněnský závod Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vrátí stavitelům faktury za čtyři sta milionů korun. ŘSD požaduje, aby stavitelé faktury doplnili nebo upřesnili. Mezi vrácenými fakturami je i faktura za úsek silnice D47, který ŘSD reklamuje na firmě Skanska kvůli sesuvům svahů.