studijní obor

|Jana Zemková |Regiony

Na Přerovsku stoupá zájem o tradiční strojírenské obory

Poslední dva týdny mají děti ze základních škol na rozhodnutí o svém budoucím studiu. Na Přerovsku tradičně nejvíce dětí míří na gymnázia. Stoupá ale také zájem o strojírenské obory. Mladí lidé totiž začínají myslet i na to, jestli se svojí profesí uspějí na trhu práce. A protože je v regionu stabilně nejvyšší poptávka po strojírenských a optických oborech, roste i zájem o studium na učňovských školách technického směru.