testování žáků

|Ľubomír Smatana |Zprávy z domova

V návrhu protikuřáckého zákona je i možnost testovat děti na drogy a alkohol bez souhlasu rodičů

Mohli by učitelé bez souhlasu rodičů testovat jejich nezletilé děti na drogy nebo alkohol? Takový návrh obsahuje takzvaný protikuřácký zákon, který projednává sněmovna. Navrhovatelem je ministerstvo zdravotnictví podpořené resortem školství, které argumentuje nárůstem problémových žáků. Proti jsou naopak mnozí drogoví odborníci, kteří se léčbou problémových žáků zabývají.

|Pavel Pavlas, Klára Bílá, Michaela Vydrová |Zprávy z domova

Národní testování znalostí žáků 5. a 9. tříd se neobešlo bez technických problémů

Žáci pátých a devátých tříd poměřují své znalosti. Ráno začala druhá národní srovnávací zkouška. Školáci budou v následujících dnech psát testy z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka. Někteří rodiče ale protestují a záměrně své děti ze školy dnes omluvili. Navíc se testování neobešlo bez technických problémů.

Stovky rodičů i učitelů nesouhlasí s celoplošnými testy. Žádají jejich zrušení

|Klára Bílá, bre |Zprávy z domova

Testování dětí v pátých a devátých třídách naráží. Argumenty proti projektu přichází z řad odborné veřejnosti, ale také rodičů. Nechtějí, aby zkoušky umožnily měřit a srovnávat celou jednu generaci dětí. Stovky rodičů proto podepisují petici za zrušení srovnávacích testů a někteří své děti v době zkoušek omlouvají ze školy.

|Tereza Bartůňková, Klára Bílá, Kristina Winklerová, Vojtěch Kouřímský, Jan Bumba |Zprávy z domova

Čeští žáci mají v mezinárodním srovnání nadprůměrné výsledky ze tří předmětů

České školství zaznamenalo úspěch. Žáci se zlepšili ve čtenářské gramotnosti, matematice i přírodních vědách a v mezinárodním srovnání dopadli nadprůměrně. V posledních letech přitom propadali. Ukázaly to výsledky průzkumů TIMMS a PIRLS, které testovaly děti z více než 50 zemí.

|Veronika Sedláčková, Matěj Skalický |Zprávy z domova

Testování žáků kritizují odborníci i rodiče. Má v současné podobě smysl?

V pátých a devátých třídách začala dnes generálka plošných testů z matematiky, češtiny a cizího jazyka. Školy se k ní můžou připojit během tří týdnů. Plošné testy ovšem kritizují někteří odborníci i rodiče, když varují, že se školy zaměří pouze na chystané otázky a děti se nenaučí myslet v souvislostech a využívat získané znalosti v praxi. Navíc prý hrozí žebříčkování výsledků.