Tomáš Garrigue Masaryk

Praha| |Daniel Kroupa |Komentáře |Komentář

Vůle k obraně

O nutnosti obranyschopného státu mluvil už Tomáš Garrigue Masaryk, přesto je Armáda České republiky dlouhodobě podfinancovaná. Může být nevůle k výdajům na obranu odkazem historických událostí?