Transparency International

Už nám nevadí korupce?

Praha| |Jan Vávra |Komentáře |Komentář

Různé státy mají zažitou různou míru toho, co je pro veřejné činitele přípustné. Kupříkladu veřejnost skandinávských států je na své politiky velice přísná. Je tam také nejnižší míra korupce.