udržitelná spotřeba

|Český rozhlas |Regiony

Jeseník zřejmě čeká ostuda kvůli nesplněnému plánu udržitelného rozvoje

Jeseník zřejmě čeká celonárodní ostuda. Před rokem se jako první město v republice stal členem Paktu starostů a primátorů, který sdružuje země EU a jehož cílem je především snížit emise oxidu uhličitého v ovzduší a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie. Město se zavázalo, že do roku vypracuje akční plán udržitelného energetického rozvoje. Jenže svůj slib nesplní.