ústav sociální péče

|Vladimír Kroc, Marína Dvořáková, Martina Pelcová |Zprávy z domova

Ombudsmanka varuje před neregistrovanými ústavy pro seniory

Třetina sociálních zařízení pro seniory s demencí, které kontroloval úřad ombudsmanky, nemělo potřebnou registraci. Veřejná ochránkyně práv před nimi varuje, představují podle ní zvýšené riziko pro život, zdraví i lidskou důstojnost. Kontroloři zjistili neodbornou péči i omezování osobní svobody.

|Petra Benešová, bre |Zprávy z domova

MPSV plánuje pro postižené lepší péči, často ale naráží na odpor

V ústavech v ČR žije 14 tisíc postižených lidí. Stát teď pro ně plánuje lepší sociální péči. V menším, komunitním bydlení, kde se o ně nadále postarají pracovníci, se hendikepované osoby lépe začlení do společnosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí ale se záměrem naráží na odpor některých zařízení a jejich klientů, kteří se bojí, že samostatný život nezvládnou.

|Eva Presová, Hana Mikulincová |Regiony

V Těchobuzi zašly spory mezi obcí a ústavem sociální péče do krajnosti

Krajské státní zastupitelství na Vysočině řeší zcela nevídaný případ z Těchobuze na Pelhřimovsku. Opatrovníkem Ústavu pro mentálně postižené je obec, která vloni v říjnu pověřila opatrovnictvím místostarostku. Ta ale podle vedení ústavu nejedná v zájmu svých svěřenců, ale volá na ně při každém sebemenším nedorozumění policii.