val

|Zdeněk Trnka |Regiony

V Sokolově dokončí protipovodňový val

Povodí Ohře dnes oficiálně ukončí stavbu protipovodňového valu v centru města. Zvýšení břehů koryta Lobezského potoka bylo nutné kvůli hrozbě vysoké vody v okamžiku přívalových dešťů. Náklady jsou předběžně vyčísleny na 17 milionů korun.