Velká Morava

|Pavla Dluhoschová, Eva Hůlková, Ľubomír Smatana, Lucie Maňourová |Zprávy z domova

Připomínka Cyrila a Metoděje zřejmě byla stanovena záměrně

Svátek Cyrila a Metoděje se slaví 5. července v náhradním termínu. Ještě v 19. století oslavy připadaly na jaro, ale kvůli počasí byl svátek věrozvěstů přemístěn na červenec. A protože představitelé kléru uvažovali i politicky, stanovili datum svátků přesně den před výročí upálení Jana Husa, patrně proto aby vzpomínku na kacíře potlačili.