zplodiny

|Pavla Sofilkaničová, David Nyč - NEPOUŽÍVAT |Regiony

Obyvatelé Švédského vrchu v Chebu spalovnu nechtějí, sepisují petici

Obyvatelé Švédského vrchu v Chebu a okolí se obávají nového projektu moderní spalovny. Tu zde plánuje vybudovat společnost Terea spolu s vedením města. Zařízení by mohlo díky energetickému využití odpadů nahradit zastaralou výtopnu. Na to ale zatím obyvatelé Chebu neslyší. Okolo dvou set lidí už podepsalo petici, kterou připravili odpůrci tohoto záměru.

|Jaroslav Beránek, Marína Dvořáková, Jan Bumba |Zprávy z domova

Kontrola domácích topenišť by mohla pomoci omezit smog

Jednou z možností, jak předcházet smogovým situacím, by podle odborníků byla důsledná kontrola toho, čím lidé topí. Ministerstvo životního prostředí připravuje zákon, který by umožnil obecním úředníkům, aby vstupovali do domácností a kontrolovali, zda lidé netopí třeba plastovými lahvemi.